Lasten pelisäännöt

• Tulen harjoituksiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

• Teen parhaani harjoituksissa ja peleissä ja arvostan muita  pelitaidoista riippumatta.

 • En kiusaa, kiroile enkä häiritse muita.

• Peleihin pääsyyn edellytys on säännöllinen harjoittelu.

• Teen koulussa saadut läksyt ennen harjoituksia.

• Turnauksissa karkit ja limpsat syödään vasta viimeisen pelin jälkeen, peleissä ja harjoituksissa janojuomana on vesi.

• Jos en noudata sovittuja sääntöjä, saatan joutua pois harjoituksista tai peleistä.

Vanhempien pelisäännöt


• Tuon lapseni ajoissa harjoituksiin ja huolehdin, että lapsellani on säänmukaiset harjoitteluvarusteet. Varmistan, että nauhat ovat hyvin sidottuna.

• Huolehdin siitä, että lapsellani on mahdollisuus käydä harjoituksissa säännöllisesti, ilmoitan osallistumisen / pois jäämisen ajoissa nimenhuuto.com – sivustolla.

• Annan valmentajille työrauhan sekä harjoituksissa että peleissä. Muistutan myös lastani siitä, että valmentajien ohjeita kuunnellaan.

• Kannustan oman lapseni lisäksi muita.

• Muistan, että lasten pelissä ilo ja tunne ovat voittoa tärkeämpiä.

• Opastan lastani terveellisiin elämäntapoihin.

• Osallistun joukkueen toimintaa tukeviin tapahtumiin ja tehtäviin mahdollisuuksien mukaan.

• Turnauksissa karkit ja limpsat lapsille vasta viimeisen pelin jälkeen

• Kiinnitän huomiota kielenkäyttööni sekä muuhun käytökseeni kentän laidalla.

Valmentajien ja joukkueenjohtajan pelisäännöt

• Tarjoan jokaiselle sääntöihin sitoutuneelle lapselle harjoitusta ja peliaikaa tasapuolisesti.

• Korostan liikunnan iloa ja sitä, että osallistuminen ja yrittäminen on tärkeintä.

• Ohjaan lasta kannustamalla, kehumalla ja kiittämällä.

• Kiinnitän huomiota kielenkäyttööni.