Toejoen Veikot ry on jättänyt Porin kaupungin sivistyslautakunnalle aloitteen Toejoen kentän harjoitusolosuhteiden kehittämiseksi.

Toejoen Veikot ry. esittää, että Toejoen luonnonnurmikentän takana oleva alue muutetaan keinonurmikentäksi tarkoituksena harjoitusolosuhteiden parantaminen. Kasvavat pelaaja-ja harjoitusmäärät vaativat entistä enemmän harjoitusaikaa keinonurmiolosuhteissa, joista on Porissa suuri pula. Pohjois-Poriin on rakennettu paljon viimeisen 15 vuoden aikana ja alue on muutenkin kehittynyt voimakkaasti. Toejoen Veikkojen toiminta on kehittynyt myönteisesti ja on tärkeää tarjota nuorille pelaajille hyvät harjoitusolosuhteet lähellä kotia.

Ko. alueella on nykyisin Palloliiton juniorien 5 vs 5- peleissä ja harjoituksissa käytettyjä kenttiä, joiden kunto on heikko. Muuttamalla alue kooltaan yhdeksi 8 vs 8 peleissä (2500-2700 m2) käytettäväksi keinonurmeksi kentän harjoituskäyttöä voidaan pidentää kolmella neljällä kuukaudella. Harjoituskäyttöä varten suunniteltu kenttä ei tarvitse lämmitystä ja valaistuksen tarpeesta ei aiheudu tässä tarkoituksessa suuria kustannuksia. Alueella ei ole salaojitusta ja alueen massat tulee arvioiden mukaan vaihtaa noin 50 cm:n syvyydeltä. Ratkaisulla mahdollistetaan merkittävä osa harjoittelusta kaikenikäisille pelaajille vaikka kenttä ei olekaan täysimittainen. Toejoen Veikot ry. on arvioinut kentän kehityskustannuksien olevan n. 170.000 euroa. Seura on valmis tekemään talkootyötä ja ottamaan osaa näihin kustannuksiin, mutta Porin kaupungin tulisi vastata suurimmasta osasta kustannuksista. Tarve olosuhteiden parantamiselle on akuutti ja Toejoen Veikot on osaltaan valmis toteuttamaan muutokset jo vuoden 2018 aikana.
8v8 kentta
SEURAAVA OTTELU